@7 Rahmatan Liman Hawlahu           Sesuai dengan tugas fungsional Rasulullah Saw. sebagai Rahmatan Lil -Alamien (penebar rahmat kepada seluruh alam), maka kita sebagai umat beliau, seyogyanya mengikuti jejak dan tapak tilas beliau dalam menebarkan kasih dan sayang kepada seluruh makhluk di semesta ini. Seperti yang dikutip dalam Al-qur'an bahwa kita umat islam adalah sebaik-baiknya umat (Khairu Ummatin), yang Allah ciptakan guna menyeru kepada kebaikan serta menghindari larangan-Nya, menjajakan kedamaian kepada siapapun yang kita jumpai, mengembuskan atmosfer kesejukkan di setiap lingkungan yang kita singgahi.

          Minimal, jika kita tak mampu menyampaikan kedamaian kepada seisi dunia ini (seperti apa yang dilakukan Rasulullah), marilah kita mulai menjadi orang yang menjadi Rahmatan Liman Hawlahu (menjadi pengusung kedamaian di sekitarnya), pemberi ketenangan kepada siapa yang ada di samping kita.

         Dan selalu yakini dalam nurani terdalam kalian dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad " Kasih-sayangilah semua apa yang ada di bumi (seluruh makhluk Allah tanpa terkecuali), maka semua yang di langit (Allah dan para malaikat-Nya) akan menyayangi pula. "

Google + Follower's