@18 Perjuangan Hidup

Bersama kita sambut segala pelik kehidupan...
usai sempurna terpenuhi, Tuhan sambut kita dengan kegemilangan...

Google + Follower's