@103 Dalil Wujud Tuhan

Dalil2 Tentang Adanya Tuhan
Tabaaroka wa ta'ala:

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:
bagaimana bisa dia (manusia) meminta
dalil terhadap sesuatu yang (mana dia)
menjadi dalil atas segala sesuatu"

(Ahmad Faried, "Aqidah Ahlussunnah
Wal Jama'ah", hal. 18, Maktabah
Fiyadh)

Komentar

Google + Follower's