@ 128 Tentang Singkatan Jumlah Perawi Hadits Menurut Ibnu Hajar Dalam Bulughul Maram

Rowahu Sab'ah= Ahmad, Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i , Ibnu Majah

Rowahu Sittah: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah)

Rowahu Khomsah: Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah

Rowahu Arba'ah= Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah

Rowahu Tsalatsah: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i

Muttafaq 'Alaihi: "Bukhori Muslim"

Komentar

Google + Follower's