Hiks!

Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...


DAFTAR PESERTA LULUS UJIAN TULIS PUTRA
SPMB DARUS-SUNNAH 2014
1. Faiz Nashrulloh Alhakim
2. Muhammad Iqbal Mansyuri
3. Misbahul Munir
4. Muhammad Alfi Ridho
5. Ezza Isa Muhammad Q.Z
6. M. Iqbal Syauqi Al Ghiffary
7. Muhammad Aldiansyah
8. M. Alvin Nur Choironi
9. Ja'far Tamam
10. Mahmud Ali Subkhi
11. Alamsyah
12. Mohammad Rokiin
13. Ahmad Nasuki
14. Mohammad Yusuf Setyawan
15. Muhammad Istichori
16. Asad Fauzan Mubarak
17. Muhammad Zainul Ilyas
18. Noor Said
19. M. Tohir Asyhuri
20. Zein Hadi
21. Abdul Fatah
22. Luthfi Muchlis
23. Ahmad Faishal
24. Muhammad Irsyad
25. Muhammad Kamal
26. Fahmy Hasan Salim
27. Zopirul Badri
28. Muhammad Asfaril Husna
29. Doni
30. Bagus Fadli
31. Achmad Naja Damanhuri
32. Hafiz Maulana
33. Idham Nurdiansyah
34. Muhammad Hidayatullah
35. Imam Qolyubi
36. M. Ulil Absor
37. Muhammad Tsaqif
38. Mochamad Dailami
39. Muhammad Hasby Ashiddiqi
40. Achmad Chairul Amin
Selamat kepada peserta yang lulus *


 Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

*Sumber : Group Darussunnah FB

Komentar

Google + Follower's