Mengenal Mazhab Syiah

ABSTRAK 

Dalam perkembangannya Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Namun yang terbesar yang kita dapati saat ini adalah Ahlussunnah dan Syiah. Syiah muncul pasca terjadinya tahkim (abitrase) antara kubu Ali dan Mu'awiyah pada perang Shiffin yang terjadi pada 37 H. Bermula dari ketidakpuasan pengikut Ali atas siasat yang dilancarkan oleh Muawiyah dalam tahkim tersebut, yang menyebabkan tongkat kekhalifahan jatuh ke tangan Muawiyah, Syiah yang awalnya adalah gerakkan politik menjadi paham keagamaan yang cukup matang dan berpengaruh dalam dinamika perkembangan pemikiran Islam. Tulisan ini menjabarkan konsep Syiah dan beberapa sektenya secara ringkas, ditambahi dengan rekaman sejarah Syiah, perkembangannya di Indonesia serta uraian konflik dan siasat mendamaikan dua kubu yang kerap berkonflik ini.

Kata kunci : Syiah, Imamah, Ahlussunnah, Pemikiran Islam

download tulisan lengkapnya di sini - Mengenal Mazhab Syiah

Komentar

Google + Follower's